Docent-Onderzoeker – Hogeschool Leiden – Leiden

 • Leiden

Hogeschool Leiden

De functie

bestaat uit 0,4 fte onderzoek en 0,1 fte onderwijs.

Functie-eisen

De docent-onderzoeker die wij zoeken is enthousiast, ambitieus en:

 • Is afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft bij voorkeur een aanvullende opleiding op masterniveau afgerond;
 • Heeft een brede kijk op het vak Fysiotherapie waarin gedrag, gezondheid en (wijk) samenwerking van Zorg en Welzijn een duidelijke plaats hebben;
 • Heeft ervaring met kwalitatief onderzoek (o.a. interviews, observaties, generatieve onderzoeksmethoden, data-analyse);
 • Heeft ervaring met projectmatig werken in onderzoek;
 • Is startend docent en heeft affiniteit met digitaal onderwijs;
 • Heeft ervaring met het schrijven van (vak)publicaties;
 • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Werkt nauwkeurig, zelfstandig en stemt goed af;
 • Is sterk in het persoonlijk contact, betrouwbaar, energiek, flexibel en ondernemend.
 • Hogeschool Leiden

  Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.500 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

  Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

  De faculteit Gezondheidszorg

  De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2550 studenten en 300 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie), waaronder ons lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg.

  Onderwijs en onderzoek zijn nauw verbonden, via afspraken die opleidingen en lectoraten samen maken over het begeleiden van student-onderzoek, opzetten en uitvoeren van onderzoek (met inzet van docent-onderzoekers), promotietrajecten, ontwikkelen en geven van minoren, professionaliseren van docenten, enz.

  Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg

  Het lectoraat onderzoekt sinds 2012 de rol van eigen regie binnen de fysiotherapie en beweegzorg. Dit is een complexe opgave, omdat het niet alleen om een interactie tussen patiënt en fysiotherapeut gaat, maar ook om de invloed van de brede fysieke en sociale context en over samenwerking tussen zorg en welzijn. Praktijkgericht onderzoek doen we in co-creatie met partners uit de beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs. We werken volop mee aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg door middel van onderzoek en innovaties in met name de eerstelijnszorg en op het snijvlak 2e en 3e lijn met de wijk. In lijn met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn onze drie onderzoekslijnen gericht op: wijkgericht werken, inzet van technologie en participatief actieonderzoek. Het lectoraat richt zich hierbij op het onderzoeken en beschrijven van eigen regie en hoe mensen in een kwetsbare positie ondersteund kunnen worden bij het behouden of heroveren van hun (bewegings-)vrijheid. De nadruk ligt daarbij op het perspectief van de patiënt als expert van het eigen leven, op het betrekken van de brede context van de patiënt èn op de vaardigheden die de fysiotherapeut nodig heeft om de patiënt te ondersteunen in zijn/haar eigen regie en duurzaam bewegen.

  De Opleiding

  Binnen de opleidingen Fysiotherapie studeren ongeveer 600 studenten en zijn 70 docenten met veel enthousiasme aan het werk. De helft van hen werkt tevens in de beroepspraktijk. Het curriculum van de bacheloropleiding ondergaat een herziening en kent samengevat de volgende pijlers:

 • Leren vanuit beroepsauthentieke vraagstukken: patiëntvraagstukken, patiënt overstijgende vraagstukken en studentvraagstukken;
 • De vraagstukken worden steeds complexer, de zelfstandigheid van de student groter;
 • Door feedback, coaching en professionele ondersteuning, blijven leren hoe je een goede fysiotherapeut wordt;
 • Leren met een duidelijke koers én ruimte voor eigen interesses en kwaliteiten;
 • Actief leren met en van elkaar.
 • Met het BA3.0 curriculum willen we studenten opleiden die:

 • De vakinhoud beheersen én generieke kennis en vaardigheden bezitten;
 • Geleerd hebben om regie te nemen over hun eigen leerproces en bewust wel/niet voor de studie kiezen;
 • De hulpvraag van de patiënt altijd centraal stellen en plaatsen in de totale bewegingsketen, de leefomgeving van de patiënt en het zorgnetwerk;
 • Effectief samen kunnen leren en werken met anderen;
 • Op basis van evidence based en patiëntgericht handelen de patiënt in staat stellen regie te nemen in het bewegend functioneren binnen de eigen leefomgeving (tijd- en plaats onafhankelijk);
 • Kunnen inspelen op veranderingen in de gezondheidszorg.
 • Arbeidsvoorwaarden

  De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.370,00 en maximaal € 5.019,73 (schaal 10) bij een fulltime dienstverband, conform cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor 0,5 fte voor bepaalde tijd. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken en afhankelijk van de woon-werkverkeerafstand de optie om voor een NS Business Card in plaats van een tegemoetkoming in de reiskosten te kiezen. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: