Controller – Hogeschool Leiden – Leiden

 • Leiden

Hogeschool Leiden

De functie

Als controller binnen het team Concern Control ben je medeverantwoordelijk voor:

 • Advisering College van Bestuur (CvB) over het strategische en tactische (financieel economische) beleid van de instelling als totaal;
 • Planning en Control cyclus en de (financieel administratieve) organisatie;
 • Toezicht houden op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoering;
 • Onderhouden externe contacten (accountant, Ministerie van OC&W, HBO-raad).
 • Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding richting Finance & Control, Accountancy, SPD, HEAO BE (met de nodige jaren accountancy ervaring) of vergelijkbaar.;
 • Je hebt inzicht in (politiek-) maatschappelijke, bestuurlijke- onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de te geven strategische adviezen en te maken risicoanalyses;
 • Jij hebt kennis van bedrijfsprocessen binnen de HBO-sector en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving is een pré;
 • Je kunt goed werken met Excel en andere (financiële) systemen.
 • Je bent adviesvaardig, resultaatgericht, bezit over humor en bent gericht op samenwerking.
 • Hogeschool Leiden

  Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.500 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

  Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

  De dienst

  Finance & Control bestaat uit de afdelingen Concern Control en Financial Control met een totale formatie van 19 fte. De dienst valt direct onder het College van Bestuur. Er is een nauwe samenwerkingsrelatie met de (decentrale) Business Controllers.

  De afdeling

  Het team Concern Control bestaat uit zes medewerkers onder leiding van de Directeur F&C, tevens Concern Controller. Het team Concern Control voert de regie over de Hogeschool Leiden brede Planning en Control cyclus en zorgt ervoor dat deze optimaal functioneert. Het fungeert als (strategisch) financieel economisch adviseur van het College van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het stelt het financiële beleid op en verbindt financiën met strategie. Het team is ook verantwoordelijk voor de Hogeschool brede (meerjaren) begroting inclusief scenario analyses. Het motto van F&C is ‘van data naar waarde’. Concern Control streeft ernaar inzicht te geven in maatschappelijke waardecreatie in de analyses die zij maakt. Daarnaast is het mede verantwoordelijk voor de inrichting van de Hogeschool brede informatievoorziening. Ook maken de functies Risico Management, Proces Management en Audit onderdeel uit van het team. 

  Arbeidsvoorwaarden

  De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €5.122,09 en maximaal € 6.698,86 (schaal 12) bij een fulltime dienstverband, conform cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor 36 uur voor bepaalde tijd. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken en afhankelijk van de woon-werkverkeerafstand de optie om voor een NS Business Card in plaats van een tegemoetkoming in de reiskosten te kiezen. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: