Stevige en gedreven Voorzitter College van Bestuur/rector Socrates – Stedelijk Gymnasium Leiden via Wesselo – Leiden

  • Leiden

Stedelijk Gymnasium Leiden via Wesselo

Vanwege het vertrek van de voorzitter College van bestuur zoekt de Raad van Toezicht van het Stedelijk Gymnasium Leiden een stevige en gedreven Voorzitter College van Bestuur/rector Socrates De organisatie Het Stedelijk Gymnasium Leiden is een school met een lange geschiedenis. Als eerste gymnasium in Nederland werd het in 1838 opgericht als voortzetting van de Latijnse school. Het Stedelijk Gymnasium Leiden heeft ongeveer 1800 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit naburige gemeenten komt. De school heeft daarmee een duidelijk regionale functie. De school heeft een overtuigd openbaar karakter; iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging. Plaats in de organisatie De rector Socrates vormt samen met de rector Athena het College van Bestuur van de stichting. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De opdracht De opdracht van de voorzitter College van Bestuur: met oog voor de traditie en de rijke cultuur de school op de terreinen onderwijs(kwaliteit), personeel(beleid) en bedrijfsvoering blijvend vernieuwend positioneren en profileren; strategische kansen voor de school signaleren en vanuit de missie en visie van de school benutten door proactief optreden en sterk zijn in netwerken; u ontwikkelt, samen met de organisatie de visie op het toekomstbestendige gymnasium; enerzijds inspirerend, coachend en toegankelijk rector zijn, anderzijds aan de rol van analytisch en strategisch bestuurder invulling geven; constructief samenwerken met de medezeggenschap en open staan voor goed contact met de leerlingenvertegenwoordiging; vormgeven van een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid en modern werkgeverschap waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling en professionalisering; zorg dragen voor de ontwikkeling van de school als moderne, professionele leer- en werkgemeenschap. Persoonlijkheidsprofiel Het Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt een ervaren rector-bestuurder die met bezieling voor het gymnasiale onderwijs en een hart voor leerlingen en medewerkers zich verbindt aan deze school en die de bestuurlijke opdracht weet vorm te geven. De rector-bestuurder staat voor een constructieve samenwerking met de medezeggenschap en de leerlingenvertegenwoordiging. Een inspirerend en enthousiast boegbeeld dat de juiste balans vindt in het verdelen van de aandacht binnen en buiten de school. Iemand met een natuurlijk ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en goede antennes, die gemakkelijk en tijdig schakelt tussen allerlei niveaus van complexiteit en om kan gaan met de diversiteit aan mensen. Een mens met “charme en charisma” die (com)passie toont, die de lat blijvend hoog legt, maar ook weet te relativeren. De rector-bestuurder is zich ervan bewust dat de school een lange traditie heeft en neemt dit besef mee in de wijze van handelen. De rector/bestuurder: is een authentiek mens en verbindend leider; werkt met bezieling en vanuit een heldere visie naar resultaat; is zelf goed in balans en brengt balans; heeft natuurlijk gezag zonder de mens uit het oog te verliezen of zichzelf voorop te stellen; heeft strategisch inzicht en werkt goed samen; is politiek en bestuurlijk sensitief en proactief; bezit een hoge mate van reflectievermogen; is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school. Functie-eisen u beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een instelling voor voortgezet of wetenschappelijk onderwijs; u geeft consistent en constructief leiding aan de school en bent in staat gebleken op soepele wijze in een organisatie van academici ieders inbreng tot zijn recht te laten komen; u weet dat delegeren noodzakelijk is, maar met behoud van de integrale eindverantwoordelijkheid en met inzicht in het belang van professionele ondersteuning; u beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent sociaal vaardig, bindend en empathisch; u heeft uw sporen verdiend in personeels- en kwaliteitsbeleid; u weet ontwikkelingen in het onderwijs te stimuleren; u heeft een afgeronde academische opleiding; u heeft up-to-date kennis van en visie op financiën, HRM en ICT; u heeft een relevant netwerk of kunt dit snel opbouwen. Solliciteren De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. Hier vindt u ook de volledige profielschets. Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gymnasiumleiden.nl.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: