Promovendus ‘Synthese Kennisbronnen Gezondheid door middel van Data Science’ – LeidenUniversity – Leiden

  • Leiden

LeidenUniversity

De werkzaamheden

In het <a Our Smart Family Buddy, In het <a Our Smart Family Buddy, werkt een consortium aan oplossingen voor de uitdaging hoe ‘community learning’ kan worden vormgeven in de context van lokaal gezondheidsbeleid. Hoe kunnen kwalitatief goede zorg, sociale ondersteuning en gezondheidsinformatie op een zodanige manier worden aangeboden dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit aan behoeften in de Nederlandse populatie. Hoe kunnen meerdere perspectieven op gezondheidskennis complex systeem model, retrospectieve analyses op lokale CBS-microdata, ervaringskennis van wijkteams, gezondheidsprofessionals en burgers vanuit meerdere regio’s) in een uniforme systematiek worden gerepresenteerd die vergelijking, afweging, inzage, kennisoverdracht en communicatie richting verschillende doelgroepen mogelijk maakt in een setting waarbij de herkomst van kennis goed te traceren blijft. Dit laatste wordt steeds meer van belang, nu influencers en generatieve AI een belangrijke rol krijgen bij informatievergaring en gezondheidsrelateerd gedrag van individuele burgers.

Dit project draagt bij aan de uitdaging om jonge gezinnen in achterstandsituaties te ondersteunen en barrières/stressfactoren weg te nemen om gezonder te leven zodat gezondheidsverschillen worden gereduceerd. In het project ga je kijken naar de huidige methoden en standaarden die gebruikt worden voor leidraad en behandelrichtijn ontwikkeling. Je inventariseert en modelleert ook de methodieken om tot best practices en tailoring van beleid en communicatie te komen. Je vergelijkt literatuur met lokale gegevens uit CBS-registraties en samen met burgerinitiatieven bekijk je welke behoeften er leven qua ondersteuning. In een samenwerking met experts gemeentelijk gezondheidsbeleid, design science, data science ontwikkel en evalueer je prototypen voor een community learning en kennismanagement proces/systeem voor twee nader te kiezen specifieke cases. Je rapporteert over je onderzoek in een serie publicaties, en schrijft uiteindelijk een proefschrift als afronding. Je krijgt de kans om samen te werken met onderzoekers met een waaier van disciplines, maar ook met bedrijven en overheden en kunt op die manier inzicht te krijgen in de doelen en werkwijzen van deze organisaties.

Lees hier meer

Deel deze vacature: