postdoc project voedingswaarde gerichte landbouw – LeidenUniversity – Leiden

  • Leiden

LeidenUniversity

Achtergrond
Het borgen van voeding met voldoende nutriënten is van belang voor een goede gezondheid bij consumenten. De bodem is de basis voor de productie van meer dan 95% van ons voedsel. Zowel fysische, chemische als biologische karakteristieken van de bodem bepalen hoe nutriënten benut worden door planten en hoe dit de kwaliteit van ons voedsel beïnvloedt. Tot nu toe is er vooral aandacht geweest voor de vraag hoe variatie in fysische en chemische eigenschappen van de bodem, en externe factoren zoals bemesting, de beschikbaarheid van nutriënten en mineralen de voedingswaarde beinvloeden. De invloed van het microbioom, de diverse gemeenschap van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in de bodem, op de nutritionele kwaliteit van het gewas is nog grotendeels onbekend.

In dit project gaan wij onderzoeken hoe de bodem en het bodemmicrobioom de inhoudstoffen en nutritionele kwaliteit bepalen van het gewas ui. Ui (Allium Cepa) is de meest geteelde groente in Nederland en het areaal uien beslaat zo’n 40 procent van het totale areaal vollegrondsgroenten.

Dit is een samenwerkingsproject met onderzoekers van VanHall Larenstein Leeuwarden.

De postdoc zal betrokken zijn bij:

  • de selectie van velden voor de survey
  • grootschalige survey van 100 uien percelen
  • chemische (metaboloom) en microbioom analyzes (amplicon sequencing) van bodem en ui monsters (samen met technician)
  • experimentele proef waarin de invloed van het bodemmicrobioom op de samenstelling plantenstoffen in ui en interactie met bemesting onderzocht worden
  • data analyses
  • rapportage van de resultaten en schrijven van een wetenschappelijke publicatie
  • interacties met telers
  • organisatie van bijeenkomst(en) met de sector/eindgebruikers

Lees hier meer

Deel deze vacature: