Verpleegkundige – TMI – Leiden

JobID = 3c0.07

Voor een zorginstelling in de publieke zorg inLeiden zijn wij per 1 juli op zoek naar een jeugdverpleegkundigevoor een periode van minimaal vier maanden. Werk jij graag metkinderen tussen de 0 en 4 jaar en heb jij bij voorkeur ervaring opeen consultatiebureau? Dan is deze vacature wellicht interessantvoor jou. Het betreft een functie voor 30 uur per week waarbij jeaan de slag gaat op basis van detachering . Neem contact met ons opvoor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Waar ga je werken alsjeugdverpleegkundige? De opdrachtgever is een gemeentelijkegezondheidsdienst. De sector Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ)staat voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen in deleeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. Zij volgen de ontwikkelingvan kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken,geven voorlichting en advies en participeren in zorg- enbeleidsnetwerken. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn, voeren demedewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hun werkzaamheden in deregio op de centra voor jeugd en gezin uit. Wat doet eenjeugdverpleegkundige? Als jeugdverpleegkundige richt jij je op dedoelgroep 0 tot 4 jaar. Jouw taken zijn onder andere hetonderzoeken van de groei, ontwikkeling en psychosocialeontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 4 jaar, tijdens despreekuren op het consultatiebureau. Hierbij signaleer je eventueelproblemen in pedagogische vaardigheden van ouders en anderebedreigende factoren. Je werkt samen binnen een team van artsen,assistenten, logopedisten, pedagogen, maatschappelijk werkers enandere jeugdverpleegkundigen. Verder voer je hetRijksvaccinatieprogramma uit. Wij vragen: Een afgeronde opleidingHBO Verpleegkundige en geldige BIG-registratie; Uitstekendecommunicatieve vaardigheden; Ervaring op een consultatiebureauen/of aantoonbare affiniteit met de preventievejeugdgezondheidszorg; Flexibele inzetbaarheid; Een integere,professionele houding en iemand die efficiënt kan samenwerkenbinnen een team. Wij bieden: Een brutosalaris van minimaal € ,- enmaximaal € ,- op basis van een fulltime dienstverband; Eenleaseauto bij een dienstverband op basis van detachering en bijminimaal 24 uur per week; Reiskostenvergoeding indien er nietgebruik wordt gemaakt van een leaseauto; Kennismakingsgesprek inLeiden indien gewenst en anders via Skype. #tmi

Lees meer…