Jurist – Leiden – Achmea Interne Diensten N.V. – Leiden

JobID = 31g0.07

De functie Wij behandelen veel agrarische zaken,wat bij uitstek vraagt om kennis van zowel typisch agrarischeaangelegenheden (zoals fosfaatrecht, stikstof, subsidiegeschillen,mestboetes etc) als ook RO/milieu (omgevingsrecht) problemen, vaakop grensvlak agrariër/platteland/buiten gebied – burger/bebouwing.Jouw klant ervaart bijvoorbeeld geluids- en/of stankoverlast vaneen nabij gelegen bedrijf …

Lees meer…